zuurgraad

Dit wordt aangeduidt met de afkorting Ph, oftewel: Potentiele vrije h+ ionen. Dit is een maat voor de zuurte van water met opgeloste zouten. De zuurgraad bepaalt in grote mate de gezondheid van wortels, en de hoeveelheid voedingsstoffen (Vooral metalen) die opgenomen kunnen worden. De meeste planten geven de voorkeur aan een iets zure grond, een Ph lager dan 7. Bij een hogere zuurgraad spreekt men van basisch, oftwel een Ph hoger dan 7. Puur water heeft een Ph van 7. Vaststellen van de zuurgaad van grond is nagenoeg onmodelijk.

« Back to Glossary Index